Werkzaamheden dijkovergang Bergen vertraagd

Er is jarenlang gesproken over het veiliger maken van de dijkovergang bij de oostelijke entree van Oud Bergen. Uiteindelijk kwam er een plan en is er een werktekening gemaakt. De piketpaaltjes werden geslagen, en de gemeente kondigde in een publicatie groots aan dat de werkzaamheden deze week van start zouden gaan. Maar toen bleek dat de gemeente helemaal geen eigenaar is van een stukje grond dat nodig is voor het fietspad. Dat bleek namelijk door het waterschap verkocht te zijn aan een particulier, en niet aan de gemeente. Inmiddels is de gemeente met de eigenaar overeengekomen dat het grondstuk alsnog aan de gemeente verkocht wordt. Pas als dat allemaal formeel geregeld is, kunnen de werkzaamheden aan de dijkovergang van start gaan. Wethouder Splinter kon niet aangeven hoe lang dat nog gaat duren.