Wijziging bestemming Restaurant Vink

De gemeente Bergen heeft er geen problemen mee dat het voormalige Restaurant Vink in Well verandert in een woning. De geluidsnorm van het wegverkeer wordt voor het pand weliswaar overschreden, maar hiervoor kan een ontheffing worden verleend. De nieuwe eigenaar heeft een schoonmaakbedrijf, en mag in de woning kantoor aan huis houden. De lange serre aan de oostzijde wordt afgebroken om het oorspronkelijke karakter van het pand te herstellen.

× Whatsapp Studio