‘Wilde zwijnen’ Meldpunt LLTB

De Limburgse Land en Tuinbouw Bond, de LLTB, heeft een meldpunt ingesteld om beter zicht te krijgen op de verspreiding van wilde zwijnen in Limburg.

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer steunen het initiatief van de LLTB.
Vast staat, dat het wilde zwijn in Limburg inmiddels vrijwel overal in het landschap aanwezig is en dat de populatie snel toeneemt.
Dat blijkt ook uit de registratie van de Fauna Beheer Eenheid Limburg, die al vanaf 2000 het aantal meldingen van gedode wilde zwijnen door jagers en verkeer bijhoudt.
De LLTB vreest voor toenemende schade aan landbouwgewassen zoals graan, aardappelen en mais, maar ook vollegrond-teelten in met name Noord- en Midden-Limburg.

Daarnaast voorziet de LLTB grote risico’s op besmetting van varkens in de veehouderij met mogelijk dramatische gevolgen voor de gehele sector.
Tenslotte is de verkeersveiligheid in het geding. Zelfs bij lage snelheid kan de impact van een botsing met een overstekend wild zwijn van 140 kilo aanzienlijk zijn.
Het meldpunt wilde zwijnen staat open voor boeren en jagers.
Het gaat daarbij om visuele waarnemingen, maar ook om sporen en schade aan landbouwgewassen en bijvoorbeeld wroetschade in weilanden, die aantoonbaar zijn toe te wijzen aan wilde zwijnen.
Waarnemingen kunnen onder meer worden gemeld door een e-mailbericht te sturen naar info@lltb.nl.

Op de website van de LLTB is meer informatie te vinden.

× Whatsapp Studio