Dijkverleggingen Well

Dinsdag 3 december a.s. is er een inloopmiddag in MFC de Buun te Well over de dijkverleggingen in Well, bericht Gemeente Bergen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft uitgesproken dat de regio verder kan met de dijkverleggingen in onder andere Well.
Waterschap Limburg geeft tijdens deze bijeenkomst meer informatie.

Omgevingsmanagers Keesjan van Herik en Sjoerd Haitsma van Waterschap Limburg zijn op 3 december van 13.30 tot 17.00 uur aanwezig om vragen over het besluit en het vervolg te beantwoorden.

Bent u 3 december verhinderd maar heeft u toch vragen? Bel dan 088 – 88 90 100 of mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.