Quickscan leerlingenvervoer Bergen

In de vergadering van de gemeenteraad van Bergen is dinsdagavond onder meer gesproken over de Quickscan leerlingenvervoer Bergen 2011-2014.

De quickscan moet antwoord geven op vragen als:
Is de verordening leerlingenvervoer juist toegepast?;
Is er sprake van een efficiënt, effectief en doelmatig beleid en is de gemeenteraad juist en transparant geïnformeerd?

De fractie van oppositiepartij Kern heeft veel kritiek geuit op de gang van zaken rondom het beleid van het leerlingenvervoer in de gemeente Bergen.

Volgens Kern is er door het college jarenlang slecht geluisterd naar adviezen van ambtenaren van de gemeente Bergen.
En er zijn enkele flinke budgetoverschrijdingen geweest die niet tijdig gemeld zijn door het college.

Fractievoorzitter Krijnen van Kern geeft toe dat de gemeenteraad het ook heeft laten lopen, maar het college heeft een informatieplicht.
De raad is pas in mei 2013 geïnformeerd dat bezuinigingen op leerlingenvervoer niet gehaald zouden worden.
De rekenkamer Venlo heeft onderzoek naar de kwestie leerlingenvervoer Bergen uitgevoerd.
Onder conclusies en aanbevelingen van de resultaten van dit onderzoek staat onder meer:

“De gemeenteraad heeft onvoldoende haar kader stellende rol opgepakt voor het leerlingenvervoer, en burgemeester en wethouders hebben onvoldoende voorstellen aan de raad aangeboden om de kader stellende rol mogelijk te maken”.

Gisteravond is afgesproken dat er nu periodiek een kostenoverzicht over leerlingenvervoer komt, en dat wethouder Roefs voor dit jaar nog een kostenbesparing van 80-duizend euro verwacht

Voor Kern is deze kwestie nu afgedaan omdat een meerderheid van de raad akkoord is gegaan, en Kern er verder niets meer aan kan doen.

speakertje24 Sep. Kern: leerlingenvervoer

× Whatsapp Studio