Verzet Energielandgoed WellsMeer

Enkele bewoners van het Wells Meer kondigen verzet aan tegen de aanleg van het Energielandgoed in hun buurt.

Ze zeggen alle middelen aan te willen grijpen om verdere stappen te ondernemen.
De gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn.

Dit betekent dat de volledige energieopwekking plaatsvindt binnen de gemeentegrenzen en daarbij speelt het project Energielandgoed Wells Meer een grote rol.