Wet Voorkeursrecht Energielandgoed WellsMeer

De gemeente Bergen legt voorkeursrecht op voor de gronden die in bezit zijn van de Provincie Limburg.

Dat betekent dat de gemeente Bergen bij verkoop als eerste het recht heeft om die gronden aan te kopen.
Dit is belangrijk om Energielandgoed WellsMeer te kunnen realiseren.
Het voorkeursrecht is alleen van toepassing op de percelen in eigendom van de Provincie Limburg.
Omdat het voorkeursrecht uitsluitend van toepassing is op de percelen in eigendom van de Provincie Limburg, heeft het besluit geen gevolgen voor omwonenden die grond bezitten grenzend aan het geplande Energielandgoed Wells Meer.
Alleen voor omwonenden die eigendommen van de Provincie Limburg pachten of huren kan de mogelijke verkoop van de gronden gevolgen hebben.

In dat geval worden zij hierover door de Provincie Limburg geïnformeerd.

× Whatsapp Studio