‘Nee tegen de Vloedgolf’ gaat voor Optie 1 Lob van Gennep

Leden van het burgerinitiatief ‘Nee tegen de Vloedgolf’ zijn verbaasd over de manier waarop Waterschap Limburg de drie opties voor dijkverzwaring in de Lob van Gennep presenteert, aldus Kliknieuws. Optie 1 geniet de voorkeur van dit burgerinitiatief. Deze optie zou met eventuele aanpassingen in dijkhoogte acceptabel kunnen zijn. Het zou dan gaan om een dijkverhoging waardoor iedereen droge voeten houdt, en zonder sluis waarmee de Lob van Gennep opzettelijk onder water kan worden gezet.

Verder lezen

Arnold Jansen in bestuur Waterschap Limburg

De heer Arnold Jansen uit Ottersum neemt zitting in het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg. Hij krijgt de portefeuille ‘leefbaarheid/kwaliteit/zuiveren’ toebedeeld. Het is voor Arnold Jansen een nieuwe uitdaging waarin hij richting gaat geven aan de afwegingen tussen schoon en vuil water, landbouw en natuur en alle andere aspecten die spelen in een waterschap.

Verder lezen

Stuwen in zomerstand laten

Waterschap Limburg wil graag zoveel mogelijk water vasthouden in het watersysteem om de grondwaterstanden te laten herstellen van de droogte van vorig jaar. Daarom laat het Waterschap de stuwen in de huidige zomerstand staan, en verzoekt agrariërs dat ook te doen. Het is zaak om het water nu zo lang mogelijk in het gebied vast te houden. Dat is voor meerdere aspecten gunstig. Voor de natuur, maar ook voor de boer zelf.  Bij een droge zomer hoeft hij dan niet het grondwater voor beregening uit diepe lagen op te pompen. 

Verder lezen

Dijkversterking Well leeft

De inloopbijeenkomst over dijkversterking in Well is maandagavond goed bezocht. Bezoekers konden in MFC de Buun zien wat de plannen voor dijkversterking in Well kunnen gaan betekenen voor het dorp. Deskundigen gaven antwoorden op vragen. Volgens omgevingsmanager Van den Herik van Waterschap Limburg gaat het in Well om drie zaken. De dijken worden versterkt en verhoogd.

Verder lezen

Inloopbijeenkomst dijkversterking Arcen

Aanstaande dinsdagavond 27 november houdt Waterschap Limburg in Hotel Arcen aan de Raadhuisplein 6 in Arcen een inloopbijeenkomst. Tussen 19.00 tot 21.00 uur zijn medewerkers van Waterschap Limburg, gemeente Venlo en het Rijk aanwezig voor een toelichting of het beantwoorden van uw vragen. Waterschap Limburg onderzoekt, samen met belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking en -verlegging Arcen.

Verder lezen