16 ondernemers plaatsen samen 14.000 zonnepanelen

In 2030 wil gemeente Bergen energie-onafhankelijk zijn en zo bijdragen aan het Landelijk Klimaatakkoord. Deze ambitie wil de gemeente samen met inwoners en bedrijven realiseren. Daarvoor is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie nodig. 16 ondernemers plaatsen in dit verband samen 14.000 zonnepanelen.

Verder lezen

Zonnepanelen vrijstellen van OZB

De gemeente Bergen wil zonnepanelen vrijstellen van onroerendzaakbelasting. Dat blijkt uit een voorstel dat het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd. CDA- raadslid Koen Jacobs heeft in september met schriftelijke vragen het college gewezen op de mogelijkheid om zonnepanelen niet te belasten. Het is logisch dat Bergen alles uit de kast haalt om duurzaamheidsinitiatieven te bevorderen.

Verder lezen

16 ondernemers plaatsen zonnepanelen in Bergen

Voor het collectieve project ‘Zon op bedrijfsdaken’ in de gemeente Bergen is een SDE+ subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag heeft betrekking op ruim 4 megawatt energie, opgewekt door zonnepanelen. Zestien bedrijven in deze gemeente zijn erbij betrokken. In totaal worden 14.000 zonnepanelen geplaatst, meldt de Gemeente Bergen vrijdag.

Verder lezen

Kans op grote zonneparken Boxmeer

De kans is groot dat Boxmeer ‘een aantal’ zonneparken binnen de gemeentegrenzen krijgt van 10 tot 20 hectare.
Waar de parken komen te liggen, kunnen Bouke de Bruin en Jeu Verstraaten nog niks over kwijt. Bedrijventerrein Sterckwijck zou een mogelijkheid zijn.
De gemeente stelde zich twee jaar geleden al tot doel het energieverbruik in dertig jaar tijd te halveren en de energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld door zon en wind.

Verder lezen
× Whatsapp Studio